REGULAMENT FESTIVAL


1.DATE GENERALE

1.1 Luna Fest este organizat de Societatea ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, entitate juridică română, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020, denumită în cuprinsul prezentului document “Organizator”.

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa în orice moment secțiunea „Regulament Festival” fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Menționăm că modificările ulterioare pot fi cauzate de reglementările legislative naționale sau europene.

1.3 Prin achiziționarea unui bilet, o persoană este de acord cu regulile evenimentului, cu politica de confidențialitate și cu termenii și condițiile Luna Fest.

1.4 Documentul Regulament Festival este un acord între Organizator și Participant. În timpul vânzării biletelor, sunteți obligat să acceptați Regulamentul Luna Fest.

2.DEFINIȚII

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definite în cuprinsul prezentului document:

 • Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Luna Fest. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Festival, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor / Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.
 • Brățară: un certificat aplicat de Luna Fest la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de mai jos- certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul respectiv.
 • Jeton: un instrument special de plată în cadrul Festivalului.
 • Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpăra Biletul la Festival.
 • Organizatorul: Societatea ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, entitate juridică română, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020.
 • Festival: Luna Fest, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de Luna Fest într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.
 • Durata Festivalului și Locul de Desfășurare: Luna Fest 2021 se va desfășura în perioada 20-22 August 2021, pe terenul special amenajat din Municipiul Lupeni.
 • Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu Luna Fest.
 • Participanți: toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.
 • Participanți Autorizați: Cumpărătorul Abonamentului și Vizitatorul.
 • Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Abonament dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la Festival cu o astfel de brățară.
 • Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Luna Fest sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.
 • Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Luna Fest sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
 • Site/Website: www.lunafest.ro
 • Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Luna Fest, Vizitatorii sau Cumpărătorii Abonamentelor.
 • Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.
 • Zona Festivalului: terenul special amenajat din Municipiul Lupeni.

3.RELAȚIE JURIDICĂ

3.1 Prezentul regulament se aplică:

 • Participanți Autorizați
 • Participanților Neautorizați.

3.2 Prezentul regulament prezintă și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Luna Fest și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea regulamentului ajungând la garantarea siguranței și confortului.

3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea prezentului regulament.

3.4 Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

3.5 Prezentul regulament va fi afișat atât pe site-ul lunafest.ro, cât și la intrarea în festival.

3.6 Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Luna Fest, deoarece Luna Fest nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

4.BILETE ȘI BRĂȚĂRI

Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

5.TIPURI DE BILETE

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

 1. Abonamentele Standard (General Acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 P.M și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00).
 1. Abonamentele VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 P.M și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00). Posesorii de abonamente VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu bar cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de abonamente VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzis. Partenerii Contractuali care operează platformele VIP au dreptul să solicite consumație minimă pentru anumite zone de pe platformă.

 1. Bilete de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 14:00 P.M. și până ziua următoare la ora 00.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

6.TIPURI DE INVITAȚII

Participarea la Festival se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

 1. Invitații Standard (General Acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 PM și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00).
 1. Invitații VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului începând din prima zi de la ora 14.00 PM și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00). Posesorii de invitații VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu bar cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul festivalului pentru posesorii de invitații VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzisă. Partenerii Contractuali care operează platformele VIP au dreptul să solicite consumație minimă pentru anumite zone de pe platformă.

 1. Invitații de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 14.00 PM și până ziua următoare la ora 00.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului

7.CUMPĂRAREA BILETELOR       

7.1 Biletele sunt disponibile doar pe bilete.lunafest.ro și www.iabilet.ro. De asemenea biletele se găsesc și în toate magazinele partenere ale agențiilor de bilete. Toate magazinele partenere se găsesc pe website-urile menționate mai sus.

7.2 Biletele, abonamentele sau invitațiile nu sunt transmisibile, neputând fi folosite decât de persoanele care le-au achiziționat de pe site-urile autorizate, respectiv casa de bilete din cadrul evenimentului.

7.3 În ceea ce privește prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal cumpăratorul de bilet este obligat să parcurgă “Politica de confidențialitate” disponibilă pe site-urile partenere în vânzarea biletelor. De asemenea, cumpărătorul este obligat să furnizeze datele în mod corect și complet, organizatorul rezervându-și dreptul de a sesiza autoritățile în cazul furnizării de informații false sau orice tip de încercare de fraudă.

7.4 Persoanele care achiziționează abonamente sau bilete sunt rugate să verifice veridicitatea informațiilor imediat după achiziționare iar în cazul în care apare vreo suspiciune trebuie să anunțe de îndată organizatorul prin orice mijloace de contact disponibile pe website.

8.MĂSURI DE SIGURANȚĂ

8.1 Evenimentul se va organiza urmând toate prevederile legale aflate în vigoare la data desfășurării lui. Pe măsură ce aceste prevederi vor fi anunțate de autorități, le vom transmite tuturor participanților. Pentru a se asigura sănătatea și siguranța tuturor participanților la eveniment organizatorul are dreptul și obligația de a impune măsurile următoare ca și condiții pentru a permite accesul publicului la eveniment: 

 • Participarea este permisă spectatorilor vaccinați;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu test PCR nu mai vechi de 72 de ore;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu test rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu bilet de externare din spital nu mai vechi de 90 de zile și nu mai devreme de 15 zile.

8.2 Participanții au obligația de veni cu certificatele și/sau dovezile printate.

8.3 Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata evenimentului.

8.4 Testele rapide pentru detectarea virusului SARS-COV-2 vor fi realizate de către personal medical calificat respectând toate normele sanitare.

8.5 Organizatorul are dreptul de a solicita cumpărătorului de bilet să respecte toate măsurile legislative de siguranță impuse în actele legislative.

8.6 În cazul în care cumpărătorul de bilet nu este dispus să respecte măsurile menționate mai sus organizatorul are dreptul și obligația de a refuza accesul în cadrul evenimentului fără a rambursa prețul abonamentului sau biletului achiziționat.

8.7 Participanții sunt obligați să parcurgă toate regulile de acces disponibile pe site-ul oficial al organizatorului dar și orice măsuri de siguranță și precauție impuse la fața locului de către autorități (respectarea marcajelor de acces, evitarea aglomerațiilor la porțile de acces etc.)

8.8 Conform Ordinului 3.245/1.805/2020 completat pe 20.05.2021 minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor SARS-COV-2. Aceștia trebuie să dețină doar un bilet valid.

9.RAMBURSAREA BILETELOR

9.1 Biletele și abonamentele nu sunt rambursabile decât dacă evenimentul este anulat strict de către organizator. 

9.2 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor.

9.3 Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător.

9.4 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligență și prudență de către Organizator.

9.5 Cererea de rambursare se face în maxim 30 de zile după ce a fost anunțată oficial dată anulării evenimentului de către organizator. Rambursarea se va efectua doar de pe site-ul sau locul de unde a fost achiziționat inițial biletul/abonamentul. Rambursarea se va realiza doar dacă biletele nu prezintă urme de deteriorare fizică. Comisionul de cumpărare a biletului, prețul de printare și cel al distribuției al biletului/abonamentului nu vor fi rambursate în niciun caz.

9.6 Biletul nu este rambursabil nici în cazul anulării contractului cu oricare artist anunțat.

9.7 Rambursarea biletelor în contextul pandemiei cu virusul SARS-coV-2 se face conform ordonanței de urgență nr. 70 / 14.05.2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600

10.MODIFICAREA PREȚURILOR

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba prețul abonamentelor și al biletelor fără notificare prealabilă. Toate modificările vor fi anunțate atat pe site-ul oficial, site-ul agentului de bilete cât și pe conturile oficiale ale evenimentului de pe platformele sociale, persoanele interesate trebuind să urmărească actualizările.

11.REGULI ACCES

11.1 Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

11.2 Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentul Regulament.

11.3 Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul Biletului achiziționat.

11.4 Participanții au obligația ca pe lângă Abonament să aibă asupra lor acte de identitate.

11.5 La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

11.6 La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință și este de acord cu prezentul Regulament, care este public prin intermediul Site-ului.

11.7 Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Luna Fest își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

11.8 Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

 • Droguri;
 • Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
 • Produse cosmetice (crema de plaja este permisă);
 • Rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;
 • Biberoane;
 • Cutii de băutură;
 • Conserve;
 • Artificii ;
 • Lasere;
 • Spray-uri;
 • Bannere susținute de bețe;
 • Scaune;
 • Cuțite, arme, obiecte contondente;
 • Lanțuri;
 • Articole pirotehnice;
 • Mâncare sau băuturi;
 • Animale;
 • Umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine);
 • Materiale inflamabile sau explozive;
 • Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile;
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

11.9 Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

11.10 Este permis accesul cu:

 • Medicamente însoțite de prescriptie medicală;
 • Insulină;
 • Picături – uz medical;
 • Spray inhalator pentru astm.

11.11 Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

11.12 Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

11.13 Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

11.14 În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore după încheierea festivalului. După terminarea Festivalului, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente).

11.15 Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura obiectelor.

11.16 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.

11.17 Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului.

12.MINORI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

12.1 Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

12.2 Minorii vor primi brățări având altă culoare, care le va permite identificarea lor mai ușoară.

12.3 Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, în compania unui părinte, care deține un bilet valid. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente precum: carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului, care atestă vârsta acestuia.

12.4 Accesul este interzis minorilor sub 7 ani după ora 16:00.

12.5 Accesul minorilor între 7-14 ani se face numai pe baza unui Bilet valid și numai în compania unui părinte, care deține, la rândul său, un bilet valid.

12.6 Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

12.7 Accesul minorilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid, a actului de identitate, alături de “Declarația de angajament„ completată și semnată de un adult.

12.8 Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze ”Declarația de angajament„ disponibilă pe site-ul: lunafest.ro/parentalagreement, fără care nu va fi permisă intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

12.9 Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

12.10 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

12.11 În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis (de exemplu: zona VIP).

12.12 Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani.

12.13 Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.

12.14 Situațiile excepționale când se acordă reduceri/gratuități unei anumite categorii de minori sau altor Participanți, vor fi semnalate pe site, și vă sunt trimise ca PDF atașat într-un email pe care fiecare Participant are obligația să-l imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau să prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tabletă sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului la locație.

12.15 Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc biletele PDF în aproximativ 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin email după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel mai târziu cu o zi înainte de începerea Festivalului. Luna Fest nu este răspunzătoare în nici o măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet, nu va putea fi permis accesul în Festival.

12.16 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 2 zile de festival:

a.Copii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

b.Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

12.17 Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să-și exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa contact@lunafest.ro. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de un abonament pentru cele 2 zile de festival, vor primi din partea Organizatorul un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original la punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.

12.18 Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza actului de identitate, a certificatul de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.

12.19 Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail, nu vor fi luate în considerare.

12.20 Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul își rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei.

12.21 Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru ediția 2021 va fi afișată pe website. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.

12.21 Ținând cont că această facilitate poate fi acordată doar în limita unui număr limitat de locuri, având în vedere capacitatea totală a Festivalului precum și normele de siguranță și securitate, așa cum este prevăzut la art. 12.16, gratuitatea va fi acordată în funcție de ordinea primirii cererilor.

12.22 La momentul și în măsura în care se atinge numărul de 50 de cereri care respectă condițiile specificate mai sus, Organizatorul va afișa în prezentul Regulament că numărul maxim de bilete acordate în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost atins, iar de la acel moment Organizatorul nu va mai răspunde cererilor adresate în acest sens. Organizatorul va răspunde acestor solicitări în termen de 30 de zile de la data formulării cererilor.

12.23 Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.

12.24 Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la Festival.

12.25 Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului. Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantul legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

12.26 În atenția persoanelor cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare: doar în anumite zone din cadrul Festivalului sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant, acestea fiind marcate pe harta Festivalului.

13.INTERDICȚII

13.1 Participantii sunt obligati sa se supună controlului corporal sumar și sa permita controlul bagajelor, iar cei cu varsta peste 14 ani trebuie sa dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada vârstei.

13.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul festivalului:

– persoanele ce refuza controlul de securitate,

– persoanele agresive,

– persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului,

– persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,

– persoanele care prezinta un comportament ce contravine bunei desfășurări a festivalului,

– persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a festivalului,

– copiii și minorii neinsotiti de un adult, sau cei care nu dețin “Declarația de angajament„ completată și semnată de un adult, în funcție de categoria de vârstă din care aceștia fac parte (accesul acestor persoane în zona festivalului va fi interzis, dar, în cazul în care ele se afla deja în zona festivalului, copiii / minorii nu vor fi evacuati, organizatorul urmand a înștiința de îndată organele de poliție abilitate, în cazul în care adultul nu poate fi contactat la numărul de telefon notat pe bratara copilului/minorului).

13.3 Fiecare participant are obligația sa prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regasesc în cadrul festivalului, prin care sa nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, artiștilor, organizatorului și partenerilor acestuia.

13.4 Participanții sunt rugați să-și supravegheze în permanență și cu atenție copiii și/sau minorii pe care îi însoțesc și să NU-și lase nesupravegheate bunurile.

13.5 De asemenea, participanții sunt rugați sa fie vigilenți și, în cazul în care observa eventuale incidente care pot pune în pericol participantii, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, sa se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de paza.

13.6 Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terte persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

13.7 Organizatorul se va afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situatii neplăcute.

13.8 În acest sens, organizatorul își rezerva dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră că respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul se poate derula în condiții de siguranța.

13.9 Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sanatate a vreunui participant, cauzată de o afectiune preexistenta, cumulata cu elementele specifice unui astfel de festival (exemple: aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat).

13.10 De asemenea, organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sanatate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla în niciun raport cu organizatorul.

13.11 NU se vor primi spre păstrare în cadrul punctului de depozitare:

– alimente și alte produse perisabile,

– produse alcoolice,

– materiale, substanțe sau produse toxice, inflamabile, explozive,

– materiale, substanțe sau produse considerate de către organizator periculoase pentru buna desfășurare a evenimentului sau care pot pune în pericol participantii,

– obiecte de valoare (precum bijuterii, bani, ceasuri, telefoane etc.) sau acte ce servesc pentru identificare, legitimare sau dovedirea stării civile.

13.12 În ceea ce privește produsele de consum, precizăm ca Luna Fest va pune la dispoziția participanților o zona de food special amenajata, care va functiona pe întreaga durata a festivalului. Astfel, cei sosiți în zona festivalului se vor putea bucura de un spațiu dedicat preparatelor culinare si bauturilor, disponibile pentru toate gusturile si varstele.

13.13 Participantilor le sunt interzise în cadrul festivalului orice forma de activitate economica de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o alta persoana) sau publicitară, demonstrațiile, manifestațiile si mitingurile de orice natura, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanti.

13.14 Este interzisă vânzarea de țigări și băuturi alcoolice către persoanele minore. Organizatorul și partenerii sai au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate care sa ateste varsta.

14.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

14.1 Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului reprezinta proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

14.2 Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu acordul proprietarului acestora (în cazul în care ele nu sunt deja cesionate organizatorului).

14.3 Toate aceste elemente se supun legislației în materie de proprietate intelectuala.

14.4 Participantii NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora, in scopul obtinerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale sub nicio forma fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

14.5 Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului.

14.6 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, participantii accepta faptul ca organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte persoane cărora le este permis accesul în cadrul festivalului pot realiza înregistrări audio și/sau video ale festivalului.

14.7 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, participantii isi ofera acordul pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, intelegand și acceptand ca organizatorul poate stoca și duplica înregistrările și le poate distribui/disemina prin mijloace specifice, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu privire la edițiile viitoare ale festivalului, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) sau de alt tip.

14.8 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, în limitele prevăzute de lege, participantii renunța la orice pretentie financiara sau de altă natură împotriva organizatorului decurgând din acțiuni precum cele de mai sus.

14.9 În limitele Regulamentului Luna Fest, precum și ale legii, participantii au dreptul sa realizeze, în cadrul festivalului, înregistrări de imagini, audio și/sau video, prin intermediul unor dispozitive care nu conțin, ca parte componenta, obiecte interzise și care nu reprezinta, prin ele insele, obiecte interzise.

14.10 Participantilor care vor realiza înregistrări în cadrul festivalului le este interzis, fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului, comercializarea lor sau utilizarea lor cu scopul mediat de a obține bani sau alte foloase materiale.

15.SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

15.1 Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheata cu camere video de către Parteneri Contractuali ai Luna Fest. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului Luna Fest, iar prin participarea la Festival vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea, concertele precum și întregul festival pot fi înregistrate video/foto de partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate, conform celor menționate la cap. 14.

15.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și întreaga politică a Luna Fest cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de Confidențialitate a Festivalului Luna Fest 2021 disponibilă pe www.lunafest.ro la secțiunea Politică de Confidențialitate.

15.3 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

15.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa ARRIVAL PRODUCTIONS S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa contact@lunafest.ro.

15.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail contact@lunafest.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

15.6 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă solicităm să consultați Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul www.lunafest.ro.

16.LIMITAREA RĂSPUNDERII LUNA FEST

16.1 Luna Fest nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori

16.2 Luna Fest nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către festivalier a prețului Biletului, acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către festivalier.

16.3 În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.

16.4 Luna Fest își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Luna Fest cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

16.5 Prin urmare, Luna Fest nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

16.6 Cu toate acestea, Luna Fest va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

16.7 Luna Fest nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Luna Fest din motive de caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Luna Fest nu poate fi ținut răspunzător pentru festivalieri sau alte terțe părți pentru încheierea/suspendarea acestuia.

16.8 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Luna Fest. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

16.9 Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Luna Fest în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. Luna Fest declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Luna Fest nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

16.10 Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Luna Fest va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Luna Fest și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

16.11 Având în vedere că nu există o relație contractuală între Luna Fest și Participantul Neautorizat, Luna Fest exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

16.12 Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă. Vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

16.13 Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Luna Fest, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

16.14 Luna Fest nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator, Participant Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator, participant Neautorizat sau Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru repararea prejudiciului, iar nu împotriva Luna Fest.

16.15 Luna Fest nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece Luna Fest poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii Luna Fest.

16.16 Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci, începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.

16.17 Luna Fest are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, Luna Fest poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Luna Fest își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către festivalierul respectiv, pe toata durata desfășurării festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.

16.18 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Luna Fest are dreptul să includă numele acestuia pe o Listă Neagră (Blacklist) și să impună respectivului Vizitator sau Participant Neautorizat o interdicție parțială (aplicabilă în legătură cu unul sau mai multe Festivaluri) sau totală (aplicabilă în legătură cu toate Festivalurile organizate de Luna Fest sau de Partenerii acestuia) de participare pentru o anumită perioadă de timp.

16.19 Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Luna Fest și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.

16.20 În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. Luna Fest nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

16.21 În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

16.22 Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

16.23 De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

16.24 IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut.

16.25 Luna Fest nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul; orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.

16.26 Luna Fest, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri Luna Fest nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

16.27 Luna Fest nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entitati de la care provine. În aceste condiții Luna Fest nu poate garanta conținutul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

16.28 Luna Fest nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

17.FURNIZAREA DE INFORMAȚII / TENTATIVE DE FRAUDĂ

17.1 Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect și complet.

17.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Luna Fest și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Luna Fest își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

18.OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

18.1 Luna Fest, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.

18.2 Orice promoție, tombolă sau concurs pot fi întrerupte sau anulate în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

19.DISPUTE

19.1 Orice conflict apărut între Luna Fest și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor române din Petroșani sau București.

19.2 Legea aplicabilă este legea romana.

20.PREVEDERI DIVERSE

20.1 Numele capitolelor și subtitlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentului Regulament.

20.2 În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Regulament nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauză declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului.

Copyright 2021 © Arrival Productions SRL

REGULAMENT FESTIVAL


1.DATE GENERALE

1.1 Luna Fest este organizat de Societatea ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, entitate juridică română, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020, denumită în cuprinsul prezentului document “Organizator”.

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa în orice moment secțiunea „Regulament Festival” fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Menționăm că modificările ulterioare pot fi cauzate de reglementările legislative naționale sau europene.

1.3 Prin achiziționarea unui bilet, o persoană este de acord cu regulile evenimentului, cu politica de confidențialitate și cu termenii și condițiile Luna Fest.

1.4 Documentul Regulament Festival este un acord între Organizator și Participant. În timpul vânzării biletelor, sunteți obligat să acceptați Regulamentul Luna Fest.

2.DEFINIȚII

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definite în cuprinsul prezentului document:

 • Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Luna Fest. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Festival, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor / Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.
 • Brățară: un certificat aplicat de Luna Fest la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de mai jos- certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul respectiv.
 • Jeton: un instrument special de plată în cadrul Festivalului.
 • Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpăra Biletul la Festival.
 • Organizatorul: Societatea ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, entitate juridică română, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020.
 • Festival: Luna Fest, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de Luna Fest într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.
 • Durata Festivalului și Locul de Desfășurare: Luna Fest 2021 se va desfășura în perioada 20-22 August 2021, pe terenul special amenajat din Municipiul Lupeni.
 • Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu Luna Fest.
 • Participanți: toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.
 • Participanți Autorizați: Cumpărătorul Abonamentului și Vizitatorul.
 • Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Abonament dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la Festival cu o astfel de brățară.
 • Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Luna Fest sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.
 • Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Luna Fest sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.
 • Site/Website: www.lunafest.ro
 • Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Luna Fest, Vizitatorii sau Cumpărătorii Abonamentelor.
 • Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.
 • Zona Festivalului: terenul special amenajat din Municipiul Lupeni.

3.RELAȚIE JURIDICĂ

3.1 Prezentul regulament se aplică:

 • Participanți Autorizați
 • Participanților Neautorizați.

3.2 Prezentul regulament prezintă și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Luna Fest și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea regulamentului ajungând la garantarea siguranței și confortului.

3.3 Atât prin cumpărarea de bilet, cât și exclusiv prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea prezentului regulament.

3.4 Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

3.5 Prezentul regulament va fi afișat atât pe site-ul lunafest.ro, cât și la intrarea în festival.

3.6 Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Luna Fest, deoarece Luna Fest nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

4.BILETE ȘI BRĂȚĂRI

Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

5.TIPURI DE BILETE

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

 1. Abonamentele Standard (General Acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 P.M și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00).
 1. Abonamentele VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 P.M și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00). Posesorii de abonamente VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu bar cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de abonamente VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzis. Partenerii Contractuali care operează platformele VIP au dreptul să solicite consumație minimă pentru anumite zone de pe platformă.

 1. Bilete de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 14:00 P.M. și până ziua următoare la ora 00.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

6.TIPURI DE INVITAȚII

Participarea la Festival se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

 1. Invitații Standard (General Acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora 14.00 PM și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00).
 1. Invitații VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului începând din prima zi de la ora 14.00 PM și până la sfârșitul Festivalului (ora 00.00). Posesorii de invitații VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu bar cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul festivalului pentru posesorii de invitații VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzisă. Partenerii Contractuali care operează platformele VIP au dreptul să solicite consumație minimă pentru anumite zone de pe platformă.

 1. Invitații de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 14.00 PM și până ziua următoare la ora 00.00 AM, oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului

7.CUMPĂRAREA BILETELOR       

7.1 Biletele sunt disponibile doar pe bilete.lunafest.ro și www.iabilet.ro. De asemenea biletele se găsesc și în toate magazinele partenere ale agențiilor de bilete. Toate magazinele partenere se găsesc pe website-urile menționate mai sus.

7.2 Biletele, abonamentele sau invitațiile nu sunt transmisibile, neputând fi folosite decât de persoanele care le-au achiziționat de pe site-urile autorizate, respectiv casa de bilete din cadrul evenimentului.

7.3 În ceea ce privește prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal cumpăratorul de bilet este obligat să parcurgă “Politica de confidențialitate” disponibilă pe site-urile partenere în vânzarea biletelor. De asemenea, cumpărătorul este obligat să furnizeze datele în mod corect și complet, organizatorul rezervându-și dreptul de a sesiza autoritățile în cazul furnizării de informații false sau orice tip de încercare de fraudă.

7.4 Persoanele care achiziționează abonamente sau bilete sunt rugate să verifice veridicitatea informațiilor imediat după achiziționare iar în cazul în care apare vreo suspiciune trebuie să anunțe de îndată organizatorul prin orice mijloace de contact disponibile pe website.

8.MĂSURI DE SIGURANȚĂ

8.1 Evenimentul se va organiza urmând toate prevederile legale aflate în vigoare la data desfășurării lui. Pe măsură ce aceste prevederi vor fi anunțate de autorități, le vom transmite tuturor participanților. Pentru a se asigura sănătatea și siguranța tuturor participanților la eveniment organizatorul are dreptul și obligația de a impune măsurile următoare ca și condiții pentru a permite accesul publicului la eveniment: 

 • Participarea este permisă spectatorilor vaccinați;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu test PCR nu mai vechi de 72 de ore;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu test rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 • Participarea este permisă spectatorilor cu bilet de externare din spital nu mai vechi de 90 de zile și nu mai devreme de 15 zile.

8.2 Participanții au obligația de veni cu certificatele și/sau dovezile printate.

8.3 Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata evenimentului.

8.4 Testele rapide pentru detectarea virusului SARS-COV-2 vor fi realizate de către personal medical calificat respectând toate normele sanitare.

8.5 Organizatorul are dreptul de a solicita cumpărătorului de bilet să respecte toate măsurile legislative de siguranță impuse în actele legislative.

8.6 În cazul în care cumpărătorul de bilet nu este dispus să respecte măsurile menționate mai sus organizatorul are dreptul și obligația de a refuza accesul în cadrul evenimentului fără a rambursa prețul abonamentului sau biletului achiziționat.

8.7 Participanții sunt obligați să parcurgă toate regulile de acces disponibile pe site-ul oficial al organizatorului dar și orice măsuri de siguranță și precauție impuse la fața locului de către autorități (respectarea marcajelor de acces, evitarea aglomerațiilor la porțile de acces etc.)

8.8 Conform Ordinului 3.245/1.805/2020 completat pe 20.05.2021 minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor SARS-COV-2. Aceștia trebuie să dețină doar un bilet valid.

9.RAMBURSAREA BILETELOR

9.1 Biletele și abonamentele nu sunt rambursabile decât dacă evenimentul este anulat strict de către organizator. 

9.2 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor.

9.3 Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător.

9.4 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligență și prudență de către Organizator.

9.5 Cererea de rambursare se face în maxim 30 de zile după ce a fost anunțată oficial dată anulării evenimentului de către organizator. Rambursarea se va efectua doar de pe site-ul sau locul de unde a fost achiziționat inițial biletul/abonamentul. Rambursarea se va realiza doar dacă biletele nu prezintă urme de deteriorare fizică. Comisionul de cumpărare a biletului, prețul de printare și cel al distribuției al biletului/abonamentului nu vor fi rambursate în niciun caz.

9.6 Biletul nu este rambursabil nici în cazul anulării contractului cu oricare artist anunțat.

9.7 Rambursarea biletelor în contextul pandemiei cu virusul SARS-coV-2 se face conform ordonanței de urgență nr. 70 / 14.05.2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600

10.MODIFICAREA PREȚURILOR

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba prețul abonamentelor și al biletelor fără notificare prealabilă. Toate modificările vor fi anunțate atat pe site-ul oficial, site-ul agentului de bilete cât și pe conturile oficiale ale evenimentului de pe platformele sociale, persoanele interesate trebuind să urmărească actualizările.

11.REGULI ACCES

11.1 Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

11.2 Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentul Regulament.

11.3 Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul Biletului achiziționat.

11.4 Participanții au obligația ca pe lângă Abonament să aibă asupra lor acte de identitate.

11.5 La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

11.6 La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință și este de acord cu prezentul Regulament, care este public prin intermediul Site-ului.

11.7 Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Luna Fest își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

11.8 Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

 • Droguri;
 • Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
 • Produse cosmetice (crema de plaja este permisă);
 • Rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;
 • Biberoane;
 • Cutii de băutură;
 • Conserve;
 • Artificii ;
 • Lasere;
 • Spray-uri;
 • Bannere susținute de bețe;
 • Scaune;
 • Cuțite, arme, obiecte contondente;
 • Lanțuri;
 • Articole pirotehnice;
 • Mâncare sau băuturi;
 • Animale;
 • Umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine);
 • Materiale inflamabile sau explozive;
 • Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile;
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

11.9 Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

11.10 Este permis accesul cu:

 • Medicamente însoțite de prescriptie medicală;
 • Insulină;
 • Picături – uz medical;
 • Spray inhalator pentru astm.

11.11 Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

11.12 Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

11.13 Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

11.14 În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore după încheierea festivalului. După terminarea Festivalului, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente).

11.15 Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura obiectelor.

11.16 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.

11.17 Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului.

12.MINORI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

12.1 Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

12.2 Minorii vor primi brățări având altă culoare, care le va permite identificarea lor mai ușoară.

12.3 Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, în compania unui părinte, care deține un bilet valid. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente precum: carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului, care atestă vârsta acestuia.

12.4 Accesul este interzis minorilor sub 7 ani după ora 16:00.

12.5 Accesul minorilor între 7-14 ani se face numai pe baza unui Bilet valid și numai în compania unui părinte, care deține, la rândul său, un bilet valid.

12.6 Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

12.7 Accesul minorilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid, a actului de identitate, alături de “Declarația de angajament„ completată și semnată de un adult.

12.8 Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze ”Declarația de angajament„ disponibilă pe site-ul: lunafest.ro/parentalagreement, fără care nu va fi permisă intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

12.9 Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

12.10 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

12.11 În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis (de exemplu: zona VIP).

12.12 Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani.

12.13 Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.

12.14 Situațiile excepționale când se acordă reduceri/gratuități unei anumite categorii de minori sau altor Participanți, vor fi semnalate pe site, și vă sunt trimise ca PDF atașat într-un email pe care fiecare Participant are obligația să-l imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau să prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tabletă sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului la locație.

12.15 Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc biletele PDF în aproximativ 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin email după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel mai târziu cu o zi înainte de începerea Festivalului. Luna Fest nu este răspunzătoare în nici o măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet, nu va putea fi permis accesul în Festival.

12.16 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 2 zile de festival:

a.Copii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

b.Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

12.17 Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să-și exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa contact@lunafest.ro. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de un abonament pentru cele 2 zile de festival, vor primi din partea Organizatorul un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original la punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.

12.18 Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza actului de identitate, a certificatul de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.

12.19 Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail, nu vor fi luate în considerare.

12.20 Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul își rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei.

12.21 Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru ediția 2021 va fi afișată pe website. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.

12.21 Ținând cont că această facilitate poate fi acordată doar în limita unui număr limitat de locuri, având în vedere capacitatea totală a Festivalului precum și normele de siguranță și securitate, așa cum este prevăzut la art. 12.16, gratuitatea va fi acordată în funcție de ordinea primirii cererilor.

12.22 La momentul și în măsura în care se atinge numărul de 50 de cereri care respectă condițiile specificate mai sus, Organizatorul va afișa în prezentul Regulament că numărul maxim de bilete acordate în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost atins, iar de la acel moment Organizatorul nu va mai răspunde cererilor adresate în acest sens. Organizatorul va răspunde acestor solicitări în termen de 30 de zile de la data formulării cererilor.

12.23 Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.

12.24 Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la Festival.

12.25 Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului. Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantul legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

12.26 În atenția persoanelor cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare: doar în anumite zone din cadrul Festivalului sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant, acestea fiind marcate pe harta Festivalului.

13.INTERDICȚII

13.1 Participantii sunt obligati sa se supună controlului corporal sumar și sa permita controlul bagajelor, iar cei cu varsta peste 14 ani trebuie sa dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada vârstei.

13.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul festivalului:

– persoanele ce refuza controlul de securitate,

– persoanele agresive,

– persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului,

– persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,

– persoanele care prezinta un comportament ce contravine bunei desfășurări a festivalului,

– persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a festivalului,

– copiii și minorii neinsotiti de un adult, sau cei care nu dețin “Declarația de angajament„ completată și semnată de un adult, în funcție de categoria de vârstă din care aceștia fac parte (accesul acestor persoane în zona festivalului va fi interzis, dar, în cazul în care ele se afla deja în zona festivalului, copiii / minorii nu vor fi evacuati, organizatorul urmand a înștiința de îndată organele de poliție abilitate, în cazul în care adultul nu poate fi contactat la numărul de telefon notat pe bratara copilului/minorului).

13.3 Fiecare participant are obligația sa prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regasesc în cadrul festivalului, prin care sa nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, artiștilor, organizatorului și partenerilor acestuia.

13.4 Participanții sunt rugați să-și supravegheze în permanență și cu atenție copiii și/sau minorii pe care îi însoțesc și să NU-și lase nesupravegheate bunurile.

13.5 De asemenea, participanții sunt rugați sa fie vigilenți și, în cazul în care observa eventuale incidente care pot pune în pericol participantii, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, sa se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de paza.

13.6 Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terte persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

13.7 Organizatorul se va afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situatii neplăcute.

13.8 În acest sens, organizatorul își rezerva dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră că respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul se poate derula în condiții de siguranța.

13.9 Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sanatate a vreunui participant, cauzată de o afectiune preexistenta, cumulata cu elementele specifice unui astfel de festival (exemple: aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat).

13.10 De asemenea, organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sanatate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla în niciun raport cu organizatorul.

13.11 NU se vor primi spre păstrare în cadrul punctului de depozitare:

– alimente și alte produse perisabile,

– produse alcoolice,

– materiale, substanțe sau produse toxice, inflamabile, explozive,

– materiale, substanțe sau produse considerate de către organizator periculoase pentru buna desfășurare a evenimentului sau care pot pune în pericol participantii,

– obiecte de valoare (precum bijuterii, bani, ceasuri, telefoane etc.) sau acte ce servesc pentru identificare, legitimare sau dovedirea stării civile.

13.12 În ceea ce privește produsele de consum, precizăm ca Luna Fest va pune la dispoziția participanților o zona de food special amenajata, care va functiona pe întreaga durata a festivalului. Astfel, cei sosiți în zona festivalului se vor putea bucura de un spațiu dedicat preparatelor culinare si bauturilor, disponibile pentru toate gusturile si varstele.

13.13 Participantilor le sunt interzise în cadrul festivalului orice forma de activitate economica de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o alta persoana) sau publicitară, demonstrațiile, manifestațiile si mitingurile de orice natura, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanti.

13.14 Este interzisă vânzarea de țigări și băuturi alcoolice către persoanele minore. Organizatorul și partenerii sai au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate care sa ateste varsta.

14.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

14.1 Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului reprezinta proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

14.2 Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu acordul proprietarului acestora (în cazul în care ele nu sunt deja cesionate organizatorului).

14.3 Toate aceste elemente se supun legislației în materie de proprietate intelectuala.

14.4 Participantii NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora, in scopul obtinerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale sub nicio forma fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

14.5 Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului.

14.6 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, participantii accepta faptul ca organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte persoane cărora le este permis accesul în cadrul festivalului pot realiza înregistrări audio și/sau video ale festivalului.

14.7 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, participantii isi ofera acordul pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, intelegand și acceptand ca organizatorul poate stoca și duplica înregistrările și le poate distribui/disemina prin mijloace specifice, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu privire la edițiile viitoare ale festivalului, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) sau de alt tip.

14.8 Prin acceptarea Regulamentului Luna Fest, în limitele prevăzute de lege, participantii renunța la orice pretentie financiara sau de altă natură împotriva organizatorului decurgând din acțiuni precum cele de mai sus.

14.9 În limitele Regulamentului Luna Fest, precum și ale legii, participantii au dreptul sa realizeze, în cadrul festivalului, înregistrări de imagini, audio și/sau video, prin intermediul unor dispozitive care nu conțin, ca parte componenta, obiecte interzise și care nu reprezinta, prin ele insele, obiecte interzise.

14.10 Participantilor care vor realiza înregistrări în cadrul festivalului le este interzis, fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului, comercializarea lor sau utilizarea lor cu scopul mediat de a obține bani sau alte foloase materiale.

15.SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

15.1 Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheata cu camere video de către Parteneri Contractuali ai Luna Fest. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului Luna Fest, iar prin participarea la Festival vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea, concertele precum și întregul festival pot fi înregistrate video/foto de partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate, conform celor menționate la cap. 14.

15.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și întreaga politică a Luna Fest cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de Confidențialitate a Festivalului Luna Fest 2021 disponibilă pe www.lunafest.ro la secțiunea Politică de Confidențialitate.

15.3 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

15.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa ARRIVAL PRODUCTIONS S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa contact@lunafest.ro.

15.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail contact@lunafest.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

15.6 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă solicităm să consultați Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul www.lunafest.ro.

16.LIMITAREA RĂSPUNDERII LUNA FEST

16.1 Luna Fest nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori

16.2 Luna Fest nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către festivalier a prețului Biletului, acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către festivalier.

16.3 În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.

16.4 Luna Fest își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Luna Fest cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

16.5 Prin urmare, Luna Fest nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

16.6 Cu toate acestea, Luna Fest va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

16.7 Luna Fest nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Luna Fest din motive de caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar Luna Fest nu poate fi ținut răspunzător pentru festivalieri sau alte terțe părți pentru încheierea/suspendarea acestuia.

16.8 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Luna Fest. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

16.9 Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Luna Fest în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. Luna Fest declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Luna Fest nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

16.10 Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Luna Fest va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Luna Fest și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

16.11 Având în vedere că nu există o relație contractuală între Luna Fest și Participantul Neautorizat, Luna Fest exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

16.12 Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă. Vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

16.13 Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Luna Fest, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

16.14 Luna Fest nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator, Participant Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator, participant Neautorizat sau Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru repararea prejudiciului, iar nu împotriva Luna Fest.

16.15 Luna Fest nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece Luna Fest poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii Luna Fest.

16.16 Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului, atunci, începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere.

16.17 Luna Fest are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, Luna Fest poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Luna Fest își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către festivalierul respectiv, pe toata durata desfășurării festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare.

16.18 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Luna Fest are dreptul să includă numele acestuia pe o Listă Neagră (Blacklist) și să impună respectivului Vizitator sau Participant Neautorizat o interdicție parțială (aplicabilă în legătură cu unul sau mai multe Festivaluri) sau totală (aplicabilă în legătură cu toate Festivalurile organizate de Luna Fest sau de Partenerii acestuia) de participare pentru o anumită perioadă de timp.

16.19 Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Luna Fest și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.

16.20 În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. Luna Fest nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

16.21 În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

16.22 Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

16.23 De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

16.24 IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut.

16.25 Luna Fest nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul; orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.

16.26 Luna Fest, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri Luna Fest nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

16.27 Luna Fest nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entitati de la care provine. În aceste condiții Luna Fest nu poate garanta conținutul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

16.28 Luna Fest nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

17.FURNIZAREA DE INFORMAȚII / TENTATIVE DE FRAUDĂ

17.1 Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect și complet.

17.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Luna Fest și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Luna Fest își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

18.OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

18.1 Luna Fest, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.

18.2 Orice promoție, tombolă sau concurs pot fi întrerupte sau anulate în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

19.DISPUTE

19.1 Orice conflict apărut între Luna Fest și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor române din Petroșani sau București.

19.2 Legea aplicabilă este legea romana.

20.PREVEDERI DIVERSE

20.1 Numele capitolelor și subtitlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentului Regulament.

20.2 În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Regulament nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauză declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului.

Copyright 2021 © Arrival Productions SRL