POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prezentei Politici de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal.

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020, email: contact@lunafest.ro, denumită în cele ce urmează “Luna Fest”, în calitate de deținători ai site-ului www.lunafest.ro, denumit în continuare “Site”.

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, așadar ne străduim ca toate datele colectate să fie în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”). În calitate de operator, Luna Fest a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca sa asigure protectia completa a datelor personale.

Luna Fest își rezervă dreptul de a modifica / completa în orice moment secțiunea „Politica de Confidențialitate” fără notificare prealabilă utilizatorilor. Menționăm că modificările ulterioare pot fi cauzate de reglementările legislative naționale sau europene.

ACORD

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate și cu termenii acesteia.

CE DATE PRELUCRĂM ȘI ÎN CE SCOP?

Prin intermediul Site-ului, îți prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume) și date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon). În plus, prin intermediul Site-ului ne poți furniza și alte informații despre tine care ne sunt necesare, conform celor precizate mai jos.

Astfel, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dvs. 

-Este posibil să ne solicitați asistența sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal. 

-Este posibil să aplicați pentru acreditare de presă sau pentru a deveni voluntar în cadrul Luna Fest.

În aceste cazuri, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării în acest caz este îndeplinirea acordului ca motiv al procesării (dacă există), și, după caz, analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea.

 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege 

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării produselor și serviciilor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale. 

 • Trimiterea de newslettere 

Putem să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre evenimentele, conferințele, concursurile și/sau promoțiile organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare.  Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimandu-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la contact@lunafest.ro.

 • Concursuri și tombole 

În situația în care vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, procesam datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Ne întemeiem în acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

 • Pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea site-ului

În această activitate de prelucrare a datelor ne bazăm pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. 

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. 

Utilizăm tehnologia cookie pe site-ul nostru, ceea ce ne permite să ușurăm experiența dvs. de navigare, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului nostru web. De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit companiei Adstream să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Pentru detalii, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a analiza și evalua interesele și preferințele personale, pentru a personaliza experiențele dvs. de pe site și din aplicația de mobil, pentru a ne îmbunătăți serviciile și a vă oferi servicii potrivite intereselor și preferințelor dvs. Datele sunt folosite în scopuri statistice, operatorul nu face profiling individual, ci folosește în mod exclusiv informații agregate.

CUI DIVULGAM DATELE TALE PERSONALE?

Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de astfel de servicii din Uniunea Europeană.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către platforma de ticketing iabilet.ro, exclusiv în scopul furnizării către Dumneavoastră a biletelor/abonamentelor la festival.

Platforma aparține Societății IA BILET S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower, Clădirea B, etaj 4, Camera 4, nr. 21, sector 3, având cod unic de înregistrare RO30394071, înmatriculatã în registrul comerţului sub nr. J40/7745/2012.

Pagina de Internet a platformei de ticketing este iabilet.ro, pe care vă rugăm să o accesați pentru parcurgerea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise autorităților publice, doar în cazul unei solicitări făcute în temeiul legii.

De asemenea, vom transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal ori de câte ori legea ne obligă în acest sens.

Transmiterea datelor Dumneavoastră cu caracter personal către contabili sau auditori, către avocați sau către alți asemenea consilieri externi ai operatorului, ori de câte ori este necesară realizarea/protejarea unui drept sau interes legitim al operatorului, NU reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Vom păstra datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, stabilită în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele.

Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp, în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor sau altor fapte antisociale.

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

COOKIES

Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un website specific și la utilizarea lui.

Cookies nu provoacă nici o daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul.

Dacă nu doriți că aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookie-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere. În orice caz, ar trebui să știți că respingerea cookies îngreunează și poate face chiar imposibil pentru dumneavoastră să utilizați părți ale unui site.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul la retragerea consimțământului

În cazul în care, în viitor, veți fi consimțit la prelucrarea datelor în scopul transmiterii de comunicări comerciale, vă veți putea retrage oricând consimțământul trimițând un e-mail la adresa contact@lunafest.ro / prin bifarea, în cadrul unui e-mail deja primit, a opțiunii de dezabonare.

 • Dreptul la acces

Aveți oricând dreptul de a obține confirmarea faptului că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, precum și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări (scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate efectiv, destinatarii datelor și/sau terții care au acces la date, perioada pentru care datele sunt păstrate și drepturile Dumneavoastră specifice.)

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a șterge datele dacă:

-scopul pentru care au fost colectate sau procesate a fost atins;

-persoana vizată „îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea”;

-persoana se opune prelucrării datelor (dreptul de opoziție prevăzut de Regulamentul GDPR în art. 21);

-datele au fost ilegal procesate;

-există o obligație legală a operatorului prevăzută de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern de a șterge aceste date;

-datele cu caracter personal au fost „colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).” Articolul 8 alin. 1 se referă la prelucrarea datelor copiilor cu vârsta de minim 16 ani (prelucrare legală) și a celor sub 16 ani (prelucrarea este legală dacă titularul autorității părintești își dă consimțământul, în caz contrar, este ilegală).

 • Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la operator rectificarea și actualizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal ce sunt incomplete și/sau inexacte.

 • Dreptul de a cere restricționarea

Aveți dreptul de a solicita operatorului ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate pe durata soluționării plângerilor/solicitărilor privind acuratețea, actualitatea și legalitatea prelucrării datelor, precum și atunci când, deși scopul pentru care au fost colectate se va fi îndeplinit, operatorul este obligat a le păstra pentru exercitarea sau stabilirea unui drept în fața organelor judiciare.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transfera datele Dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul Dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

 • Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor

În cazul în care considerați că drepturile și/sau interesele legitime privind prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal vor fi fost încălcate, vă puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate. 

INFORMAȚII MINORI (SUB 13 ANI)

O altă parte a priorității noastre este adăugarea de protecție pentru copii în timpul utilizării internetului. Încurajăm părinții și tutorii să observe, să participe și / sau să monitorizeze și să ghideze activitatea lor online.

Luna Fest nu colectează cu bună știință nicio informație personală de identificare de la copiii cu vârsta sub 13 ani. Dacă credeți că copilul dvs. a furnizat acest tip de informații pe site-ul nostru, vă încurajăm cu tărie să ne contactați imediat și vom depune toate eforturile pentru eliminați astfel de informații din înregistrările noastre.

INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact: contact@lunafest.ro.

Copyright 2021 © Arrival Productions SRL

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prezentei Politici de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal.

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către ARRIVAL PRODUCTIONS SRL, CUI RO43212163, număr de înregistrare la Registrul Comertului J20/1134/2020, email: contact@lunafest.ro, denumită în cele ce urmează “Luna Fest”, în calitate de deținători ai site-ului www.lunafest.ro, denumit în continuare “Site”.

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, așadar ne străduim ca toate datele colectate să fie în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”). În calitate de operator, Luna Fest a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca sa asigure protectia completa a datelor personale.

Luna Fest își rezervă dreptul de a modifica / completa în orice moment secțiunea „Politica de Confidențialitate” fără notificare prealabilă utilizatorilor. Menționăm că modificările ulterioare pot fi cauzate de reglementările legislative naționale sau europene.

ACORD

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate și cu termenii acesteia.

CE DATE PRELUCRĂM ȘI ÎN CE SCOP?

Prin intermediul Site-ului, îți prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume) și date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon). În plus, prin intermediul Site-ului ne poți furniza și alte informații despre tine care ne sunt necesare, conform celor precizate mai jos.

Astfel, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dvs. 

-Este posibil să ne solicitați asistența sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal. 

-Este posibil să aplicați pentru acreditare de presă sau pentru a deveni voluntar în cadrul Luna Fest.

În aceste cazuri, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării în acest caz este îndeplinirea acordului ca motiv al procesării (dacă există), și, după caz, analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea.

 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege 

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării produselor și serviciilor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale. 

 • Trimiterea de newslettere 

Putem să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre evenimentele, conferințele, concursurile și/sau promoțiile organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare.  Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimandu-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la contact@lunafest.ro.

 • Concursuri și tombole 

În situația în care vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, procesam datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Ne întemeiem în acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

 • Pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea site-ului

În această activitate de prelucrare a datelor ne bazăm pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. 

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. 

Utilizăm tehnologia cookie pe site-ul nostru, ceea ce ne permite să ușurăm experiența dvs. de navigare, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului nostru web. De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit companiei Adstream să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Pentru detalii, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a analiza și evalua interesele și preferințele personale, pentru a personaliza experiențele dvs. de pe site și din aplicația de mobil, pentru a ne îmbunătăți serviciile și a vă oferi servicii potrivite intereselor și preferințelor dvs. Datele sunt folosite în scopuri statistice, operatorul nu face profiling individual, ci folosește în mod exclusiv informații agregate.

CUI DIVULGAM DATELE TALE PERSONALE?

Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de astfel de servicii din Uniunea Europeană.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către platforma de ticketing iabilet.ro, exclusiv în scopul furnizării către Dumneavoastră a biletelor/abonamentelor la festival.

Platforma aparține Societății IA BILET S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower, Clădirea B, etaj 4, Camera 4, nr. 21, sector 3, având cod unic de înregistrare RO30394071, înmatriculatã în registrul comerţului sub nr. J40/7745/2012.

Pagina de Internet a platformei de ticketing este iabilet.ro, pe care vă rugăm să o accesați pentru parcurgerea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise autorităților publice, doar în cazul unei solicitări făcute în temeiul legii.

De asemenea, vom transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal ori de câte ori legea ne obligă în acest sens.

Transmiterea datelor Dumneavoastră cu caracter personal către contabili sau auditori, către avocați sau către alți asemenea consilieri externi ai operatorului, ori de câte ori este necesară realizarea/protejarea unui drept sau interes legitim al operatorului, NU reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Vom păstra datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, stabilită în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele.

Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp, în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor sau altor fapte antisociale.

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

COOKIES

Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un website specific și la utilizarea lui.

Cookies nu provoacă nici o daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul.

Dacă nu doriți că aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookie-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere. În orice caz, ar trebui să știți că respingerea cookies îngreunează și poate face chiar imposibil pentru dumneavoastră să utilizați părți ale unui site.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul la retragerea consimțământului

În cazul în care, în viitor, veți fi consimțit la prelucrarea datelor în scopul transmiterii de comunicări comerciale, vă veți putea retrage oricând consimțământul trimițând un e-mail la adresa contact@lunafest.ro / prin bifarea, în cadrul unui e-mail deja primit, a opțiunii de dezabonare.

 • Dreptul la acces

Aveți oricând dreptul de a obține confirmarea faptului că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, precum și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări (scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate efectiv, destinatarii datelor și/sau terții care au acces la date, perioada pentru care datele sunt păstrate și drepturile Dumneavoastră specifice.)

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a șterge datele dacă:

-scopul pentru care au fost colectate sau procesate a fost atins;

-persoana vizată „îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea”;

-persoana se opune prelucrării datelor (dreptul de opoziție prevăzut de Regulamentul GDPR în art. 21);

-datele au fost ilegal procesate;

-există o obligație legală a operatorului prevăzută de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern de a șterge aceste date;

-datele cu caracter personal au fost „colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).” Articolul 8 alin. 1 se referă la prelucrarea datelor copiilor cu vârsta de minim 16 ani (prelucrare legală) și a celor sub 16 ani (prelucrarea este legală dacă titularul autorității părintești își dă consimțământul, în caz contrar, este ilegală).

 • Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la operator rectificarea și actualizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal ce sunt incomplete și/sau inexacte.

 • Dreptul de a cere restricționarea

Aveți dreptul de a solicita operatorului ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate pe durata soluționării plângerilor/solicitărilor privind acuratețea, actualitatea și legalitatea prelucrării datelor, precum și atunci când, deși scopul pentru care au fost colectate se va fi îndeplinit, operatorul este obligat a le păstra pentru exercitarea sau stabilirea unui drept în fața organelor judiciare.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transfera datele Dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul Dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

 • Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor

În cazul în care considerați că drepturile și/sau interesele legitime privind prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal vor fi fost încălcate, vă puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate. 

INFORMAȚII MINORI (SUB 13 ANI)

O altă parte a priorității noastre este adăugarea de protecție pentru copii în timpul utilizării internetului. Încurajăm părinții și tutorii să observe, să participe și / sau să monitorizeze și să ghideze activitatea lor online.

Luna Fest nu colectează cu bună știință nicio informație personală de identificare de la copiii cu vârsta sub 13 ani. Dacă credeți că copilul dvs. a furnizat acest tip de informații pe site-ul nostru, vă încurajăm cu tărie să ne contactați imediat și vom depune toate eforturile pentru eliminați astfel de informații din înregistrările noastre.

INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact: contact@lunafest.ro.

Copyright 2021 © Arrival Productions SRL